Posts Tagged ‘GMO’

Rozmów o GMO ciąg dalszy

gmo

Sytuacja z GMO nadal budzi w naszym kraju wiele kontrowersji i jest przedmiotem licznych sporów, zarówno polityków, jak i reszty społeczeństwa, która jest podzielona. Część obywateli nie widzi bowiem nic złego w modyfikowanej roślinności i nawet jest za tym, by procedury GMO wprowadzić w większym stopniu do rolnictwa i sadownictwa. Rolnicy są zdania, że nie szkodzą one rodzajowi ludzkiemu, przyspieszają natomiast wzrost warzyw, owoców i zwierząt hodowlanych. Natomiast zwolennicy ekologicznego rolnictwa uważają GMO za najgorszy rodzaj zła, zarzucając mu zmienianie smaku żywności, nadawanie nienaturalnego wyglądu oraz dużą zawartość chemii, szkodliwej dla organizmu. Ciężko opowiedzieć się po którejś ze stron, zwłaszcza, że zapewne i jedni i drudzy mają swoje racje. Obecnie sytuacja na rynku jest taka, że konsument może wybierać pomiędzy żywnością ekologiczną, a tą modyfikowaną. Pytanie brzmi tylko, jak bardzo świadomie ten wybór dokonuje podczas codziennych zakupów.

Pod koniec listopada 2012 roku prezydent RP skierował list do Donalda Tuska, premiera kraju, w którym prosił o jednolite usystematyzowanie prawa w sprawie GMO.

Ustawa implementuje szereg przepisów zaczerpniętych z prawa UE do naszego systemu, są to między innymi 32 dyrektywy oraz 7 decyzji, 2 rozporządzenia. Wszystkie nowe unormowanie są niezwykle ważne gdyż istotnie wpływają na rozwój nasiennictwa i sadownictwa w naszym kraju.

W piątek tego roku prezydent podpisał ustawę o nasiennictwie, która reguluje te kwestie.

Ustawa umożliwia Radzie Ministrów za pomocą rozporządzenia wydać rozpiskę upraw, których prowadzenie przy pomocy wspomagaczy genetycznie modyfikowanych jest zakazana. Do tej pory w Polsce obowiązywał generalny ustawowy zakaz obrotu żywnością, co mogło zaskutkować nałożeniem na Polskę wysokich kar finansowych. Obecnie całość jest zgodna z prawem europejskim.

Rada Ministrów jeszcze przed świętami przygotowała stosowne rozporządzenia dotyczące zakazanych upraw, na pewno będą do nich należeć: kukurydza MON 810 i ziemniak Amflora (jedynych w tej chwili roślin GMO dopuszczonych do obrotu na terenie UE). Rozporządzenia te wejdą w życie wraz z ustawą.

Reklamy

Przedwyborcze spory dotyczące GMO, KRUS-u i dopłat z UE

Już niebawem wybory parlamentarne. Wszystkie frakcje dzielnie walczą o swoje głosy i chcą zadowolić jak największą ilość osób. Jako, że rolnicy stanowią duży procent naszej populacji obietnice przedwyborcze są składane także im. Oto ich wykaz :

PSL

1. Jako że żywność genetycznie modyfikowana nie doczekała się skrupulatnych badań potwierdzających jej nieszkodliwość należy znacząco ograniczyć możliwość sprowadzania i rozprowadzania w naszym kraju. Miałyby temu posłużyć odpowiednie regulacje prawne.

2. Należy zreformować KRUS.

PIS

1. Należy bronić się przed żywnością modyfikowaną.

2. Dopłaty z UE muszą być zrównane.

SLD

1. Europoseł – Wojciech Olejniczak, uważa jednak że całkowita eliminacja modyfikowanych pasz zagraża konkurencyjności polskich rolników oraz zapowiada konieczność uzywania pestycydów, chemii, nawozów.

2. Projekt zreformowania KRUS-u czeka zbyt długo, należy go uszczelnić i połączyć z dochodowością gospodarstw.

PO

1. W temacie GMO jest zdania, że należe przeprowadzić guntowne badania, mające wykazać czy modyfikowana żywność szkodzi organizmom ludzkim. Nie ulega wątpliwości że w wielu krajach jest ona stosowana, a jej zakaz zagrażałby możliwości wykarmienia tak dużej ilości ludzi.

2. Należy przeprowadzić staranne i odważne reformy dotyczące KRUS-u. Zwiększyć składki. Na pewno nie można zlikwidować KRUS-u, jest potrzebny.

PJN

1. Badania nad szkodliwością GMO trzeba przeprowadzić, ale nie może dojść na razie do sytuacji wprowadzenia ich na polski rynek.

2. Należy walczyć o takie same dotacje, jakie otrzymują inne kraje UE. Należy wzmocnić potencjał produkcyjny całej UE.

Celem wyjaśnienia:

Zrównanie dopłat pochodzących z Unii Europejskiej należy się Polsce już w 2013 roku. Nie będzie to wynikało z potyczek politycznych naszych polityków, a jedynie z traktatu przyłączającego Polskę do UE.

Jak wynika z ustawy z 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych (art3) :     GMO to organizm inny niż organizm człowieka, w którym materiał genetyczny został zmieniony w sposób nie zachodzący w warunkach naturalnych wskutek krzyżowania lub naturalnej rekombinacji.